bata

ಆರೋಗ್ಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್

  • 2013 ರಿಂದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 20 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ.
  • ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಯ ಹೂಡಿಕೆ – ರೂ 10 ಲಕ್ಷ
Back to Brands