bata

ರೋಮನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್

  • 2011 ರಿಂದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 111 ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ
  • ದಾಸ್ತಾನು ಚಟುವಟಿಕೆ, ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ,ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ.
  • ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಯ ಹೂಡಿಕೆ – ರೂ 11 ಲಕ್ಷ
Back to Brands