bata

ರೋಲಾ ಕೋಸ್ಟಾ

  • 2012 ರಿಂದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 20 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ರೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಷಾವರ್ಮಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಯ ಹೂಡಿಕೆ - ರೂ 9.8 ಲಕ್ಷ
Back to Brands