bata

ಲಿಬರ್ಟಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ನಿಯಮಿತ

  • 1986ರಿಂದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಭಾರತಾದ್ಯಂತ 810ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಫುಟ್ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ.
  • ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಯ ಹೂಡಿಕೆ- 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
Back to Brands