bata

ಕರ್ಲಾನ್

  • 1962 ರಿಂದವಹಿವಾಟುನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 735 ಉಪಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನುಹೊಂದಿದೆ
  • ಕರ್ಲಾನ್ಸಂಸ್ಥೆಯುಹಾಸಿಗೆ , ದಿಂಬುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆಇತರೆಪೀಠೋಪಕರಣಗಳತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಯಹೂಡಿಕೆ - ರೂ 10 ಲಕ್ಷ
Back to Brands