bata

ಜ್ಯುಸ್ ಲಾಂಜ್

  • 2005 ರಿಂದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 30 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಪಾನೀಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಯ ಹೂಡಿಕೆ - ರೂ 9.6 ಲಕ್ಷ
Back to Brands