bata

ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ

  • 2011 ರಿಂದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಒಟ್ಟು 48 ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಮಾಂಸಾಹಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.
  • ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಯ ಹೂಡಿಕೆ - INR 10 ಲಕ್ಷ
Back to Brands