bata

ಚೆರ್ರಿ ಏಜನ್ಸಿ

  • 1991 ರಿಂದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 3000 ವಿತರಕರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದಾರೆ.
  • ಕಂಪೆನಿಯು 15 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೈರುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಯ ಹೂಡಿಕೆ - ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ
Back to Brands