bata

ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್

  • 1993 ರಿಂದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 15 ಉಪಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಕಂಪನಿಯು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ
  • ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀ ಯ ಹೂಡಿಕೆ -ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ
Back to Brands