bata

ಬಾಟಾ

  • 1931 ರಿಂದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ ವೇರ್ , ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ . ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 5300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
  • ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಯ ಹೂಡಿಕೆ - I ರೂ 28 ಲಕ್ಷ.
Back to Brands